T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

„ZAŽELI – faza II“

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 5 žena pripadnica ranjive skupine kroz osposobljavanje i zapošljavanje, a koje će se brinuti za 30 starijih osoba.


Nositelj projekta: Općina Donja Voća
Ugovorno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavod za zapošljavanje. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava UP.02.1.1.13.0309
Partneri u projektu: Centar za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje u Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor 
Ukupna vrijednost projekta: 458.600,00 kuna
Iznos sufinanciranja projekta: 458.600,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske ( 15%) i iz Europskog socijalnog fonda ( 85%)
Razdoblje provedbe projekta: 07.01.2021.godine. – 07.07.2022.
Opis projekta: Kroz ovaj projekt zaposlit će se 5 teže zapošljivih žena u nepovoljnom položaju s područja Općine Donja Voća koje će se educirati kroz verificirane programe. Edukacijom koju će proći ove žene te stjecanjem novih znanja i vještina povećava se zapošljivost tih žena po završetku ovoga projekta. 

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućit će stjecanje novih znanja i sposobnosti pohađanjem verificiranog programa. Stjecanjem javne isprave po završetku obrazovanja povećava se njihova radna sposobnost, konkurentnost i zapošljivost. Aktivnostima zapošljavanja i obrazovanja
u okviru projekta će osigurati socijalna uključenost pripadnica ciljnih skupina, društvenu povezanost, financijsku neovisnost primanjem plaće za obavljeni rad te povećanu razinu motiviranosti za daljnji osobni rad i učenje. Novozaposlene žene će tijekom 12 mjeseci svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života 30 krajnjih korisnika. Svaka žena pružat će pomoć u kući za minimalno 6 korisnika. Problemi koje rješava projekt vezan je na veliki udio starijeg stanovništva u ukupnoj populaciji općine, koji imaju niska primanja, nalaze se u stanju socijalne isključenosti i siromaštva i prijeti im institucionalizacija, teritorijalno su izolirani, žive u teže dostupnim mjestima te im je svaki oblik pomoći potreban.

Cilj projekta: Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal 5 žena pripadnica ranjive skupine kroz aktivnosti zapošljavanja u lokalnoj zajednici i aktivnostima obrazovanja. Osim toga, projekt pridonosi povećanjem kvalitete života 30 krajnjih korisnika kojima će novozaposlene žene svakodnevno pružati pomoć u kući.

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Donja Voća.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.