T T T
Veličina fonta
Disleksija font Veći razmak Označi poveznice
Kontrast Invert Crno/bijelo

ZAŽELI biti uključena

Ženama uključenim u projektne aktivnosti omogućava se stjecanje novih znanja i sposobnosti, socijalna uključenost, društvena povezanost, financijska neovisnost te povećana razina motiviranosti za daljnji osobni rad i učenje. One se kroz svoj rad brinu o starijim stanovnicima koji imaju niska primanja, nalaze se u stanju socijalne isključenosti i siromaštva i prijeti im institucionalizacija, teritorijalno su izolirani, žive u teže dostupnim mjestima.

Projekt ZAŽELI biti uključena - UP.02.1.1.05.0066 je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Nositelj projekta: Općina Donja Voća

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Partneri u projektu: Općina Donja Voća, Općina Bednja, Općina Vinica, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Ivanec, Centar za socijalnu skrb Varaždin i Udruga za socijalne aktivnosti i potporu pri zapošljavanju – Mentor.

Ukupna vrijednost projekta: 4.520.664,21 HRK

EU sufinanciranje projekta: 4.520.664,21 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.01.2018. – 20.07.2020.

Opći cilj projekta: osnažiti i unaprijediti radni potencijal 29 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s ruralnih područja Općine Donja Voća, Općine Bednja i Općine Vinica putem pohađanja verificiranog programa osposobljavanja te zapošljavanjem u razdoblju od 23 mjeseca u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, kao i potaknuti socijalnu uključenost, povećati razinu kvalitete života i postići prevenciju prerane institucionalizacije 145 krajnjih korisnika projekta.
Specifični cilj projekta: smanjenje nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji, prvenstveno u Općinama Donja Voća, Bednja i Vinica te socijalno uključivanje i podizanje kvalitete života krajnjih korisnika.

Web stranica: http://www.udruga-mentor.hr/

Plakat